Co ještě umíme?

Než jsme se rozhodli založit květinovou farmu, věnovali jsme se plánování a realizací soukromých zahrad i veřejné zeleně, přípravou projektů revitalizace zeleně od plánování přes vyhledávání vhodných dotačních zdrojů až po realizaci, výsadbou okrasných i ovocných alejí, ošetřování stromů stromolezeckou technikou a rizikovým kácením. To všechno děláme vedle květinové farmy dále. Takže pokud by vás něco z toho zajímalo, neváhejte nás kontaktovat.